zondag 28 februari 2016

bovenwettige uitkering

bovenwettige uitkering


Er is sprake van een bovenwettige uitkering als er een uitkering bovenop het percentage van de werkeloosheidswet (70% van het laatstverdiende loon met een maximum) wordt gelegd dat in eerder arbeidvoorwaardenoverleg als zodanig was geregeld.
Gebruikte begrippen in bovenwettige uitkering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer