zondag 28 februari 2016

bouwhypotheek

bouwhypotheek


Onder een bouwhypotheek verstaan we een hypothecaire geldlening, waarbij de gelden uit de lening op een depotrekening (het bouwdepot) worden gestort, waaruit de aannemer wordt betaald, naarmate de bouw vordert.
Gebruikte begrippen in bouwhypotheek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aannemer
  ... Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld...Lees meer
bouwdepot
  ... bij een bouwdepot wordt de hypotheek op moment van aankoop voor gehele bedrag afgesloten en in een depot gezet...Lees meer
depotrekening
  ... onder het begrip depotrekening wordt een tijdelijke rekening verstaan waarop tijdelijk een deel van een hypothecaire geldlening wordt gestort...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
hypothecaire geldlening
  ... onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen etc waarvoor als zekerheid...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer