zondag 28 februari 2016

book-to-bill-ratio

book-to-bill-ratio


De book-to-bill-ratio bij een bedrijf is de verhouding tussen nieuwe orders en orders die reeds zijn afgehandeld.
Gebruikte begrippen in book to bill ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer