zondag 28 februari 2016

boete voor vervroegde opname

boete voor vervroegde opname


Onder de boete voor vervroegde opname verstaan we de kosten die door een bank in rekening worden gebracht, wanneer een spaarder over (een deel van) zijn spaartegoed wil beschikken voor het aanbreken van de vervaldag.

Wil men dit negatieve verschijnsel voorkomen, dan dient er gebruik gemaakt te worden van een dagelijks opvraagbare spaarrekening, maar de rente die daarop wordt vergoed is vaak te verwaarlozen.

Vertalingen van boete voor vervroegde opname

Engels:  interest penalty for early withdrawal 

Gebruikte begrippen in boete voor vervroegde opname


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
dagelijks opvraagbare spaarrekening
  ... een dagelijks opvraagbare spaarrekening is een spaarrekening waarbij bij het opzeggen geen boeterente in rekening wordt gebracht vanwege...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer