maandag 29 februari 2016

boekhoudfraude

boekhoudfraude


Het begrip boekhoudfraude komen we veelvuldig tegen in beleggersland.

Meestal betreft het hier een verkeerde voorstelling van zaken waar het de werkelijke winst, kosten en omzet betreft.

Soms is het vorm van creatief schuiven met posten, bijvoorbeeld uit fiscaal oogpunt wat enigszins uit de hand gelopen is, maar soms is er ook sprake van pure misleiding, bijvoorbeeld om beleggers en andere investeerders te lokken met overdreven mooie cijfers

Een populaire techniek is bijvoorbeeld het verkopen van de ene BV naar de andere om zodoende de winstcijfers van de verkopende BV wat op te krikken.

In de praktijk is er nauwelijks sprake van controle of sancties op dit soort praktijken.
Gebruikte begrippen in boekhoudfraude


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer