maandag 29 februari 2016

binnenvaart connossement

binnenvaart connossement


Met een binnenvaart connossement wordt een in de meeste gevallen niet-verhandelbaar document bedoeld met betrekking tot het vervoer van goederen over de binnenwateren.

De benaming connossement is misleidend, want het gaat gewoonlijk slechts om een vrachtbrief.
Gebruikte begrippen in binnenvaart connossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer