maandag 29 februari 2016

binnenlands incasso

binnenlands incasso


We spreken van een binnenlandse incasso bij een incasso waarbij zowel de schuldenaar als de schuldeiser of begunstigde en de incasserende bank ingezetenen van Nederland zijn.
Gebruikte begrippen in binnenlandsincasso


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
incasserende bank
  ... onder een incasserende bank verstaan we elke bank de remitterende bank uitgezonderd die bij de behandeling van een incassoopdracht...Lees meer
incasso
  ... het begrip incasso kent meerdere betekenissen ten eerste het innen van een vordering dan wel het document zelf dat geïnd...Lees meer
ingezetenen
  ... de ingezetenen zijn alle personen en bedrijven die behoren tot de nederlandse economie dit zijn personen die langer dan één...Lees meer