maandag 29 februari 2016

Bijzonder voorrecht

Bijzonder voorrecht


Een Bijzonder voorrecht wordt ook wel een speciaal voorrecht genoemd.

Het bijzonder voorrecht wordt van rechtswege aan bepaalde crediteuren toegekend uit hoofde van de aard van hun vorderingen.

Bij executie van bepaalde goederen van de debiteur kan men zich dan als eerste op de opbrengst daarvan verhalen.
Gebruikte begrippen in bijzonder voorrecht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
executie
  ... met het juridische begrip executie in het engels foreclosure genoemd bedoelen we het ten uitvoerleggen van een vonnis van een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer