maandag 29 februari 2016

Bijkomstige rechten

Bijkomstige rechten


De term bijkomstige rechten komt uit het NBW. Bijkomstige rechten zijn rechten die naast de uit een rechtsverhouding voortvloeiende vordering en schuld bestaan zoals het wilsrecht tot vernietiging of ontbinding van de overeenkomst en het recht op opeisbare rente.

Bijkomstige rechten kunnen soms ten dele samenvallen met accessoire rechten of afhankelijke rechten.

Vertalingen van bijkomstige rechten

Engels: collateral rights  

Gebruikte begrippen in bijkomstige rechten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


accessoire rechten
  ... Deze accessoire rechten zijn voor hun bestaan namelijk...Lees meer
collateral
  ... onder collateral verstaan we iets kapitaalwaardigs dat als onderpand of zekerheid moet dienen voor het terugbetalen van een lening of...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer