woensdag 17 februari 2016

Betalende bank

Betalende bank


Onder de betalende bank verstaan we een bank die volgens de inhoud van een documentair krediet gemachtigd om is de betaling(en) onder het documentair krediet te verrichten.

Vertalingen van betalende bank

Engels: paying bank  

Gebruikte begrippen in betalende bank


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer

Begrippen waar betalende bank in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


documentair krediet betaalbaar per zicht
  ... onder een documentair krediet betaalbaar per zicht verstaan we een documentair krediet dat beschikbaar is gesteld...Lees meer