dinsdag 16 februari 2016

accijnsgoederenplaats

accijnsgoederenplaats


Onder een accijnsgoederenplaats verstaan we elke willekeurige plaats waar op grond van de wet Accijns zogenaamde accijnsgoederen vervaardigd mogen worden.

De goederen kunnen op de accijnsgoederenplaats worden vervaardigd, verwerkt, ontvangen en verzonden en in voorraad worden gehouden.

Zolang de accijnsgoederen op de accijnsgoederenplaats aanwezig zijn vallen ze onder de schorsing van accijns.

Vertalingen van accijnsgoederenplaats

Engels: customs and excise office
Duits:  Ort für verbrauchssteuerpflichige waren
Frans:  entrepôt

Gebruikte begrippen in accijnsgoederenplaats


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


accijns
  ... Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer