dinsdag 9 februari 2016

ABC-contract

ABC-contract


Een ABC-contract is een vorm van een verkoopcontract waarbij goederen in feite twee keer worden verkocht.

Ze worden dan verkocht van A naar B en van B weer door naar C. Twee transacties op papier dus maar de daadwerkelijke levering is direct van A naar C.

vertaling ABC-contract

Engels:  Sales by connected contract
Duits:   Reihengeschäfte
Frans:   Vente par filières

Gebruikte begrippen in abc contract


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
par
  ... onder par verstaan we de nominale waarde van een effect een obligatie die verkocht wordt op "par" is genoteerd op 100%...Lees meer