dinsdag 9 februari 2016

Aanslagbelasting

Aanslagbelasting


Onder een Aanslagbelasting verstaan we een vorm van belasting waarbij de belastingdienst betaald wordt op basis van een aanslag die de fiscus daarvoor heeft opgelegd.

De hoogte van de aanlag wordt bepaald op basis van een aangifte die de belastingplichtige heeft moeten doen.

Bekende voorbeelden van aanslagbelasting zijn de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting

Vertalingen aanslagbelasting

 
Engels: Tax assessment 
Duits:  Erhebungssteuer 
Frans:  Imposition 

Gebruikte begrippen in aanslagbelasting


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aangifte
  ... De aangifte is in het algemeen een officiële mededeling aan een overheidsinstantie bijvoorbeeld het aangeven van een geboorte of een...Lees meer
aanslag
  ... De aanslag wat eigenlijk een verkorting is van belastingaanslag is de schriftelijke verklaring van de belastinginspecteur hoeveel men aan een...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer
vennootschapsbelasting
  ... de vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van naamloze vennootschappen nvs en besloten vennootschappen bvs en van stichtingen en...Lees meer