dinsdag 9 februari 2016

Aangiftebelasting

Aangiftebelasting


Onder aangiftebelasting verstaan we een vorm van belastingheffing waarbij de fiscus geen aanslag oplegt maar waarbij de belastingplichtige zelf aan de hand van de aangifte bepaalt hoeveel hij moet betalen.

Bij de aangiftebelasting wordt nog een onderscheid gemaakt tussen afdrachtsbelasting en voldoeningsbelasting

Gebruikte begrippen in aangifte belasting


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aangifte
  ... De aangifte is in het algemeen een officiële mededeling aan een overheidsinstantie bijvoorbeeld het aangeven van een geboorte of een...Lees meer
aanslag
  ... De aanslag wat eigenlijk een verkorting is van belastingaanslag is de schriftelijke verklaring van de belastinginspecteur hoeveel men aan een...Lees meer
belastingheffing
  ... Onder belastingheffing verstaan de vorm waarin de overheid de belastingen int bij haar inwoners...Lees meer
fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer