dinsdag 9 februari 2016

Aandeel op onverdeelde boedel

Aandeel op onverdeelde boedel


Het recht op een aandeel op de onverdeelde boedel vinden we terug bij een boedelscheiding.

Stel dat twee partners tijdens hun huwelijk een huis kopen dan hebben beiden het recht op de helft van de onverdeelde boedel.

Ook in de wereld van het erfrecht komen we de onverdeelde boedel tegen. Zolang er geen verdeling van de erfenis heeft plaatsgevonden wordt de term "Aandeel op onverdeelde boedel" ook gebruikt.  En dan hebben we het over het deel van de erfenis dat de erfgenamen ter zijner tijd zullen ontvangenGebruikte begrippen in aandeel op onverdeelde boedel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

boedel
  ... onder het begrip boedel of het engels "estate" verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden...Lees meer
erfenis
  ... onder een erfenis verstaan we het geheel van bezittingen en schulden dat een overledene die ook wel de erflater wordt...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer