dinsdag 23 februari 2016

aanbetaling bij afbetalingskrediet

aanbetaling bij afbetalingskrediet


Onder de aanbetaling bij afbetalingskrediet verstaan we het eerste bedrag dat betaald moet worden als we een afbetalingsregeling hebben getroffen.

Deze aanbetaling moet bij de koop cq bij de levering direct worden voldaan in contanten of vergelijkbaar.
Betaling in termijnen van de aanbetaling is niet toegestaan.

Vertalingen aanbetaling bij afbetalingskrediet


Engels: Down payment with instalment credit

Gebruikte begrippen in aanbetaling bij afbetalingskrediet


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

afbetalingskrediet
  ... Onder een "afbetalingskrediet" of zoals het in de praktijk vaak genoemd wordt "kopen op afbetaling" verstaan we een koopovereenkomst waarbij...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer