zondag 7 februari 2016

Dispositie in gedeelten onder documentair krediet

Dispositie in gedeelten onder documentair krediet


Dispositie in gedeelten onder documentair krediet is het beschikken onder een documentair krediet over één of meer lagere bedragen dan dat waarvoor het krediet is geopend.

Bij elkaar mogen de dispositiebedragen het kredietbedrag niet overschrijden. Dispositie in gedeelten is volgens de uniforme regelen en usances voor documentaire kredieten toegestaan, tenzij in het krediet anders is bepaald.
Gebruikte begrippen in dispositie in gedeelten onder documentair krediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


dispositie
  ... onder dispositie verstaan we het opnemen van contanten bij een bank door iemand die over een krediet kan beschikken bij...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer