maandag 22 februari 2016

bindend advies

bindend advies


Onder een bindend advies verstaan we een beslissing die wordt genomen bij een geschil tussen partijen, over de uitleg van de door hen gesloten overeenkomst.

Deze beslissing wordt genomen door een door de partijen aangewezen derde en de beslissing is bedoeld is om door beide partijen vrijwillig te worden gevolgd. In de praktijk is deze derde nogal eens iets van een geschillencommissie.

Ook de inzet van een gespecialiseerde en erkende mediator kan een geschil oplossen en vaak tot een bindend advies leiden. Een mediator wordt vaak door de rechtbank ingeroepen.

Indien een van de partijen zich toch niet aan het bindend advies houdt, kan de andere partij zich alsnog tot de gewone rechter wenden.

Vertalingen bindend advies


Engels: Binding opinion

Gebruikte begrippen in bindend advies


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


mediator
  ... een medium term note is een doorlopend toonderpapier in veelvouden van 1 miljoen euro en met een minimale...Lees meer

Begrippen waar bindend advies in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


klachtencommissie effectenbedrijf
  ... de klachten commissie effectenbedrijf is een onafhankelijke commissie die een bindend advies kan uitbrengen over ingediende klachten tegen in...Lees meer
klachtencommissie optiebeurs
  ... klachten commissie optiebeurs is een commissie die een bindend advies uit kan brengen over ingediende klachten tegen in nederland...Lees meer