maandag 1 februari 2016

Tracker fund

Tracker fund


Een tracker fund is een fonds dat een bepaalde index volgt en probeert hetzelfde rendement te behalen als deze index.

De fondsmanager bestudeert de samenstelling en veranderingen van de index om deze nauwkeurig te volgen.

Het tracker fund wordt ook vaak indexfonds genoemd.

Een probleem bij het halen van het rendement is dat er altijd wel kosten qua transacties, beheer en dergelijk zijn die gecompenseerd moeten worden.
Gebruikte begrippen in trackerfund


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
fondsmanager
  ... de fondsmanager is een benaming voor de beheerder van een beleggingsfonds...Lees meer
fund
  ... een fund is hetzelfde als een beleggingsfonds de term fund komt in principe uit de angelsaksische landen maar is hier...Lees meer
indexfonds
  ... een indexfonds is een beleggingsfonds waarbij alle aandelen in een index in de juiste aantallen zijn opgenomen zodat deze index vrijwel exact wordt gevolgd...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
tracker
  ... een tracker of tracker fund is een aandeel een soort beleggingsfonds dat een bepaalde index volgt en probeert hetzelfde rendement...Lees meer