dinsdag 9 februari 2016

Switch fee

Switch fee


Onder een switch fee verstaan we de kosten die in rekening worden gebracht bij het overstappen van het ene naar het andere beleggingsfonds binnen een fondsfamilie .
Gebruikte begrippen in switch fee


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
fee
  ... de fee is de vergoeding die een bank ontvangt voor de diensten verleend aan een bedrijf of particuliere klant...Lees meer
fondsfamilie
  ... onder een fondsfamilie verstaan we een groep verschillende fondsen van één en dezelfde fondsaanbieder soms bieden fondsfamilies de mogelijkheid om tegen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer