maandag 1 februari 2016

Split-up ratio

Split-up ratio


De split-up ratio is de verhouding waarin een split-up plaatsvindt, bijvoorbeeld bij twee nieuwe aandelen voor 1 oude is de split-up ratio gelijk aan 2.
Gebruikte begrippen in splitup ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer