woensdag 17 februari 2016

Shuffelen

Shuffelen


Onder shuffelen verstaan we het opdrijven van de koers van een fonds met geringe omzet dat men zelf al in flinke voorraden heeft ingekocht.

Dit wordt ondermeer gedaan door het verspreiden van valse overname-geruchten en dergelijke in internet fora en chatgroepen.
Gebruikte begrippen in shuffelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
geruchten
  ... waarschijnlijk zijn geruchten de meest gebruikte reden om over te gaan tot de aankoop van aandelen los van alle mooie...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
overname
  ... overmoedigheid is misschien wel een van de belangrijkste obstakels voor beleggers om succes te hebben...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer