vrijdag 19 februari 2016

Schatkistcertificaat

Schatkistcertificaat


Een schatkistcertificaat is een obligatie voor zeer speciale doeleinden uitgegeven ten laste van de staat, die alleen tussen banken verhandelbaar is.

Het schatkistcertificaat is slechts beperkt beleenbaar.

De looptijd kan acht, tien en twaalf jaar zijn.
Gebruikte begrippen in schatkistcertificaat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer

Begrippen waar schatkistcertificaat in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


DTC
  ... een dutch treasury certificate is een door de staat ministerie van financi ën uitgegeven kortlopende obligatielening die ook wel...Lees meer
dutch treasury certificate
  ... een dutch treasury certificate is een door de staat ministerie van financi ën uitgegeven kortlopende obligatielening die ook wel...Lees meer