donderdag 18 februari 2016

Royementskosten

Royementskosten


Royementskosten zijn volgens tarief vastgestelde kosten van omwisseling van certificaten in originele aandelen daarvan of van terugneming van aandelen of participaties in beleggingsmaatschappijen dan wel beleggingsdepots tegen in beginsel de intrinsieke waarde.

De kosten voor royement zijn veelal in de beurskoers verdisconteerd.
Gebruikte begrippen in royementskosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
omwisseling
  ... onder omwisseling verstaan we het omzetten van een converteerbare obligatie of een stockdividend in aandelen ã‰én en ander gebeurt op...Lees meer
royement
  ... als u een hypotheek afsluit wordt deze door de notaris ingeschreven in het hypotheekregister na aflossing wordt de hypotheek...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer