donderdag 18 februari 2016

Rotatie

Rotatie


rotatie
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
Een aantal markten kent het verschijnsel rotatie waarbij alle optieseries voor een bepaalde waarde middels een soort van veiling van een biedkoers en een laatkoers worden voorzien.

Rotatie komt ook voor als de markt gedurende de handelsdag een tijdlang onderbroken is.

Indien er op de markt vele derivaten zijn die nauwelijks verhandeld worden dan kan deze rotatie aan het einde van de handelsdag herhaald worden om slotkoersen te krijgen.
Gebruikte begrippen in rotatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


biedkoers
  ... de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn...Lees meer
derivaten
  ... onder de handel in derivaten verstaan we niet zozeer de handel in aandelen obligaties valuta maar...Lees meer
handelsdag
  ... een handelsdag is een dag waarop in effecten gehandeld kan worden deze wordt ook wel beursdag genoemd...Lees meer
laatkoers
  ... de laatkoers is de koers die wordt gevraagd voor een aandeel zonder dat er kooporders tegenover staan de laatkoers is...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
veiling
  ... bij een veiling komt een groep mogelijke kopers van een bepaald door het veilinghuis aangeboden goed bijeen om door middel...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer