maandag 22 februari 2016

Evenredige consolidatie

Evenredige consolidatie


Met het begrip evenredige consolidatie wordt een methode van consolidatie bedoeld waarbij het aandeel van de groep in elke post op de balans en de resultatenrekening van de te consolideren onderneming wordt verwerkt.

Op die manier komt geen enkel belang van derden tot uitdrukking in de geconsolideerde rekening.
Gebruikte begrippen in evenredige consolidatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
consolidatie
  ... consolidatie is het samenvoegen van alle afzonderlijke jaarrekeningen van bedrijven die tot een concern of conglomeraat behoren...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer