donderdag 11 februari 2016

ethische fondsen

ethische fondsen


Onder zogenaamde ethische fondsen verstaan we beleggingsfondsen die zich bij hun beleggingsbeleid niet uitsluitend zeggen te richten op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement maar die ook andere maatschappelijke belangen meewegen.

Zo kijken ze ook naar de invloed van bedrijven op natuur en milieu, de mensenrechten en de behandeling van minderheidsgroepen onder het personeel.

Dit kan voor vreemde spagaten zorgen. Bijvoorbeeld Apple schendt met haar toeleverende fabrieken in China naar het schijnt ongeveer elke ethische regel die er is. Toch is het één van de best renderende aandelen.
Gebruikte begrippen in ethische fondsen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beleggingsbeleid
  ... De term beleggingsbeleid komen we tegen bij individuele afspraken tussen vermogensbeheerders en hun klanten maar ook bij de beheerders van...Lees meer
milieu
  ... het natuurlijk milieu dat meestal kortweg de natuur wordt genoemd kan worden gezien als een soort overkopeling van het economisch...Lees meer
natuur
  ... met het brede begrip natuur beschrijven we in de economische wetenschappen alles dat vanzelf aanwezig is in een economiewe spreken...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer