maandag 1 februari 2016

dynamite warrant

dynamite warrant


Een dynamite warrant is een warrant die alleen kan worden uitgeoefend als de wisselkoers van twee munten binnen een bepaalde, in de uitgiftevoorwaarden van de warrant vastgelegde bandbreedte blijft.
Gebruikte begrippen in dynamite warrant


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bandbreedte
  ... Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer