maandag 1 februari 2016

Duration

Duration


Het bepalen van de Duration is een methode om de looptijd van een obligatie te berekenen waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige kasstromen.
Gebruikte begrippen in duration


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer

Begrippen waar duration in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


modified duration
  ... de modified duration geeft de mate aan waarin de koers van een obligatie reageert op veranderingen van het effectief...Lees meer
immunisatie
  ... met de term immunisatie bedoelen we het ongevoelig maken van een obligatieportefeuille voor renteschommelingen hier staan verschillende mogelijkheden voor open zoals...Lees meer
duration beleid
  ... het duration beleid is een deel van het beleggingsbeleid dat een obligatieportefeuille bewust gevoelig of ongevoelig maakt voor renteschommelingen...Lees meer
bondswap
  ... onder een bondswap verstaan we het gelijktijdig kopen en verkopen van een obligatie met als doel het veranderen van de...Lees meer