maandag 1 februari 2016

Dual listing

Dual listing


Onder een dual listing verstaan we een notering op twee beurzen die zich bij voorkeur niet in dezelfde tijdzone bevinden.
Gebruikte begrippen in dual listing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer