donderdag 4 februari 2016

doorhalen

doorhalen


We spreken van het doorhalen van een order bij het annuleren van een effectenorder of optieorder.
Gebruikte begrippen in doorhalen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


annuleren
  ... Nadat beide partijen een hypotheekofferte hebben ondertekend kunt u alsnog de hypotheek afzeggen ofwel annulerensommige financiers zullen hiervoor kosten in...Lees meer
effectenorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer

Begrippen waar doorhalen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


royeren
  ... onder royeren verstaan we het doorhalen van een aankooporder of verkooporder het verwisselen van certificaten in de onderliggende originele aandelen...Lees meer
royeren
  ... onder royeren verstaan we het doorhalen van een aankooporder of verkooporder het verwisselen van certificaten in de onderliggende originele aandelen wordt...Lees meer
royement van een hypotheek
  ... onder royement van een hypotheek verstaan we het doorhalen van een hypotheek die in het hypotheekregister is opgenomen...Lees meer