donderdag 4 februari 2016

doorgestreepte coupon

doorgestreepte coupon


Onder een doorgestreepte coupon verstaan we een coupon die recht geeft op slechts een gedeeltelijk uitbetaling van de couponrente in plaats van het normale bedrag aan rente waarop de coupon recht geeft.
Gebruikte begrippen in doorgestreepte coupon


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer