donderdag 4 februari 2016

dooreenleverbaarheid

dooreenleverbaarheid


Met het begrip dooreenleverbaarheid bedoelen we dat verschillende coupures van een zelfde fonds kosteloos onderling verwisseld kunnen worden.

Bij levering kunnen de coupures ook rustig door elkaar gebruikt worden, omdat de koper de geleverde stukken gratis naar eigen inzicht kan splitsen dan wel bij elkaar voegen.
Gebruikte begrippen in dooreen leverbaarheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer