donderdag 4 februari 2016

dood kapitaal

dood kapitaal


Onder dood kapitaal verstaan we kapitaal dat op geen enkele manier enig rendement oplevert, bijvoorbeeld het geld in een schoenendoos onder het bed.
Gebruikte begrippen in dood kapitaal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


dood
  ... met dood of ook wel doods wordt een beursstemming bedoeld die aangeeft dat er eigenlijk helemaal niets gebeurt qua...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer