zondag 7 februari 2016

dividenduitkerende fondsen

Dividenduitkerende fondsen


Onder dividenduitkerende fondsen verstaan we beleggingsfondsen die de door hen geïncasseerde dividenden, rentebetalingen of andere inkomsten op de beleggingsportefeuille in de vorm van gewoon dividend uitkeren aan aandeelhouders van het fonds.
Gebruikte begrippen in dividend uitkerende fondsen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
beleggingsportefeuille
  ... een beleggingsportefeuille is niet hetzelfde als een aandelenportefeuille beide begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald een aandelenportefeuille is een...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer