zondag 7 februari 2016

Dividendsparen

Dividendsparen


Het zogenaamde dividendsparen is iets van vroeger, onder een ouder belastingregime.

Als je door de rentevrijstelling heen was kon je overstappen op een dividendspaarfonds.

Dit fonds belegde uw geld in gewone "veilige" spaarrekeningen met variabele rente.
Gebruikte begrippen in dividendsparen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
variabele rente
  ... een variabele rente is een vorm van rente waarbij de rente onregelmatig wordt aangepast aan de betreffende dagrente...Lees meer