zondag 7 februari 2016

dividendreserve

dividendreserve


Als er sprake is van een dividendreserve bij een onderneming dan is dit een eerdere opgebouwde reserve waaruit dividenduitkeringen kunnen worden gedaan wanneer deze niet of slechts gedeeltelijk kunnen plaatsvinden.

Er kan bijvoorbeeld een beroep op deze dividendreserve gedaan moeten worden als gevolg van verlies of een winst die het betreffende jaar onvoldoende is voor een volledige uitkering.
Gebruikte begrippen in dividend reserve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer