zaterdag 6 februari 2016

dividend-winstverhouding

dividend-winstverhouding


De dividend-winstverhouding is verhouding tussen de winst per aandeel en het uitgekeerde dividend per aandeel.

Het dividend wordt daarbij wel over het gehele jaar berekend dus eventueel interimdividend is inbegrepen.

Rating
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet


Gebruikte begrippen in dividend winst verhouding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
dividend per aandeel
  ... het dividend per aandeel is het bedrag aan dividend dat per aandeel wordt uitgekeerd en dat verkregen wordt...Lees meer
interimdividend
  ... onder interim dividend verstaan we een vorm van dividend die meestal halfjaarlijks vaak bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
winst per aandeel
  ... de winst per aandeel ofwel de wpa is de nettowinst van een vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande...Lees meer