zondag 21 februari 2016

Depotrekening

Depotrekening


Onder het begrip depotrekening wordt een tijdelijke rekening verstaan waarop tijdelijk (een deel van) een hypothecaire geldlening wordt gestort.

Deze depotrekening wordt dan gebruikt om de termijnrekeningen van de aannemer te betalen naarmate de bouw vordert.

Op deze rekening wordt doorgaans een iets lager rentepercentage vergoed dan dat op de lening in rekening wordt gebracht.
Gebruikte begrippen in depotrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aannemer
  ... Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
hypothecaire geldlening
  ... onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen etc waarvoor als zekerheid...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer

Begrippen waar depotrekening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


bouwhypotheek
  ... onder een bouwhypotheek verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij de gelden uit de lening op een depotrekening het bouwdepot worden...Lees meer