zondag 21 februari 2016

depotoverzicht

depotoverzicht


Een depotoverzicht is een staat of overzicht waarop de effectenportefeuille van een cliënt gesplitst is naar bijvoorbeeld aandelen en obligaties, gesplitst naar geografische gebieden of bedrijfstakken en die ondermeer gebruikt wordt voor het geven van beleggingsadviezen om deze portefeuille aan te passen.

In plaats van een depotoverzicht gebruikt men ook wel de termen uitgewerkte fondsenstaat of fondsenanalysestaat.
Gebruikte begrippen in depotoverzicht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer
fondsenstaat
  ... een fondsenstaat is een overzicht van de effecten die een cliënt bij de bank of commissionair in bewaring heeft...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
uitgewerkte fondsenstaat
  ... een depotoverzicht is een staat of overzicht waarop de effectenportefeuille van een cliënt gesplitst is naar bijvoorbeeld aandelen en obligaties...Lees meer

Begrippen waar depotoverzicht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


fondsenanalysestaat.
  ... een depotoverzicht is een staat of overzicht waarop de effectenportefeuille van een cliënt gesplitst is naar bijvoorbeeld aandelen en obligaties...Lees meer
uitgewerkte fondsenstaat
  ... een depotoverzicht is een staat of overzicht waarop de effectenportefeuille van een cliënt gesplitst is naar bijvoorbeeld aandelen en obligaties...Lees meer