zondag 21 februari 2016

Depotnummer

Depotnummer


Onder een depotnummer verstaan we het nummer of de identificatie waaronder de effecten worden geadministreerd die een bank of een commissionair in effecten voor een bepaalde cliënt in bewaring heeft.
Gebruikte begrippen in depotnummer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
commissionair in effecten
  ... een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
identificatie
  ... in plaats van identificatie spreken we ook wel van legitimatie identificatie is het vaststellen dat men met de gerechtigde gebruiker...Lees meer

Begrippen waar depotnummer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


effectendepot
  ... het effectendepot is het geheel aan effecten dat een bank of effectenbewaarbedrijf voor een cliënt onder een depotnummer in open...Lees meer