zondag 21 februari 2016

deconfiture

deconfiture


Onder deconfiture verstaan we een ander woord dan "in staat van faillissement".