dinsdag 9 februari 2016

Dakfonds

Dakfonds


Een dakfonds is een vorm van een beleggingsfonds of een beleggingsdepot dat niet zelfstandig de toevertrouwde gelden belegt maar zich toelegt op de belegging in andere beleggingsinstellingen.

Het resultaat van deze manier van beleggen is natuurlijk een enorme spreiding.

Het nadeel is wel dat het rendement meestal ook gemiddeld tot relatief laag is en logischerwijs ergens rond de gebruikelijke economische groei (tenslotte ook gebaseerd op veel bedrijven) zal komen te liggen.
Gebruikte begrippen in dakfonds


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beleggingsdepot
  ... Een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer