dinsdag 9 februari 2016

collectieve belegging

collectieve belegging


Onder een collectieve belegging verstaan we een belegging zoals die wordt verzorgd door speciale beleggingsmaatschappijen en voor beleggingsdepots ten behoeve van beleggers met een klein vermogen, zodat bij hun belegging toch een verantwoorde spreiding kan worden verkregen en het beheer geregeld is.

In dit geval spreken we ook wel van een beleggingsfonds.

Vertalingen van collectieve belegging

Engels: collective investment  

Gebruikte begrippen in collectieve belegging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar collectieve belegging in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vermogensbeheer
  ... onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en...Lees meer
opbouwplan collectieve belegging
  ... onder een opbouwplan collectieve belegging opbouwplan verstaan we een vorm van een collectieve belegging...Lees meer
ICBE
  ... onder een instelling voor collectieve belegging in effecten ofwel icbe verstaan we een beleggingsinstelling die...Lees meer
instelling voor collectieve belegging in effecten
  ... onder een instelling voor collectieve belegging in effecten ofwel icbe verstaan we een beleggingsinstelling die...Lees meer
vastcontractplan
  ... een zogenaamd vast contractplan is een vorm van een collectieve belegging waarbij de belegger zich verbindt gedurende een...Lees meer
opnameplan collectieve belegging
  ... onder het opnameplan collectieve belegging verstaan we een vorm van een collectieve belegging waarbij aan de deelnemers periodiek...Lees meer
collectieve beleggingopbouwplan
  ... onder een collectieve belegging opbouwplan verstaan we een vorm van een collectieve belegging hierbij dient de belegger al...Lees meer