maandag 22 februari 2016

Certificates of Accrual on Treasury Securities

Certificates of Accrual on Treasury Securities


Certificates of Accrual on Treasury Securities wordt meestal afgekort tot CATS.

Er zijn twee soorten cats:

de eerste soort vertegenwoordigt de hoofdsom van Amerikaanse obligaties. Deze heten principal cats.

Daarnaast zijn er cats die de rentebetalingen op Amerikaanse staatsobligaties vertegenwoordigen. Dat zijn de  zogenaamde couponcats.

Beide cats worden op de einddatum van de obligaties afgerekend. Op de einddatum ontvangt de belegger dus de hoofdsom of de rentebetaling, tussentijds wordt er niets uitgekeerd.

In Nederlandse juridische termen geven de principal cats het bloot eigendom op de obligaties en de coupon-cats het vruchtgebruik.
Gebruikte begrippen in CATS


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
bloot eigendom
  ... onder bloot eigendom verstaan we in de wereld van de effecten het bezit van de mantel van een obligatie...Lees meer
coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
einddatum
  ... de einddatum is een term uit de obligatie en de optiehandel bij obligaties is de einddatum dag waarop de lening helemaal is...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
treasury
  ... de treasury is de verantwoordelijke voor alle geldmarkt en valuta operaties in een bedrijf...Lees meer