maandag 22 februari 2016

carry back

carry back


Onder de term carry back verstaan we de mogelijkheid om verliezen te compenseren met het inkomen bij particulieren dan wel bij bedrijven met de winsten van de drie voorafgaande jaren.

Gebruikte begrippen in carryback


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


carry
  ... met de term carry wordt het verschil bedoeld tussen de verschuldigde rente en kosten over aangetrokken gelden en de opbrengst...Lees meer
compenseren
  ... onder compenseren verstaan we het ongedaan maken van een verplichting op de agrarische termijnmarkt van amsterdam exchanges door het afsluiten...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer