dinsdag 23 februari 2016

Callable

Callable


De term callable duidt bij een converteerbare obligatie aan dat de uitgevende onderneming het recht heeft de convertible voortijdig terug te kopen.
Gebruikte begrippen in callable


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer
convertible
  ... is een veelgebruikte term voor een converteerbare obligatie zie aldaar voor verdere uitwerking van begrip convertible...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar callable in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


yield to call
  ... onder de yield to call verstaan we het rendement van een callable obligatie ervan uitgaande dat deze bij...Lees meer