dinsdag 23 februari 2016

CAC index

CAC index


De CAC index is de veel gebruikte afkorting voor de Cotation Assisté Continue-index, een index van 241 fondsen op de aandelenbeurs van Parijs.

CAC index


Gebruikte begrippen in CAC index


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelenbeurs
  ... De aandelenbeurs is een deel van de algemenere effectenbeurs waar de handel in al uitgegeven aandelen plaatsvindt nieuwe aandelen worden...Lees meer