vrijdag 26 februari 2016

bottom-up

bottom-up


Onder bottom-up verstaan we een beleggingsmethode waarbij eerst de kwaliteit, het management, de geschiedenis, het ondernemingsmodel en daarmee de toekomstkansen van een bedrijf worden onderzocht.

Pas daarna worden bij bottom-up andere beleggingsmotieven in ogenschouw genomen.

Bijvoorbeeld: moet er op dit moment wel in aandelen belegd worden of bieden obligaties meer kans op succes? Bedrijven worden dus uitsluitend op hun eigen merites bekeken en zaken als de sector waarin ze opereren wordt volledig buiten beschouwing gelaten.

Het uiteindelijke idee hierachter is dat men met de bottom-up benadering min of meer automatisch de beste fondsen binnen de sectoren zal vinden.

Bottom-up is het tegenovergestelde van de top-down benadering.
Gebruikte begrippen in bottom up


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beleggingsmotieven
  ... Onder beleggingsmotieven verstaan we de redenen waarom een particuliere belegger of bijvoorbeeld een pensioenfonds kiest voor een bepaalde samenstelling van...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer