zondag 28 februari 2016

afrekening met gecompenseerde valuta

afrekening met gecompenseerde valuta


Het crediteren en debiteren van valutatransacties met dezelfde valutadatum wordt afrekening met gecompenseerde valuta genoemd.

Onder de valutering vreemde valuta verstaan we normaal gesproken het toekennen van de datum waarop de in verband met de aan of verkoop van vreemde valuta voorkomende mutaties op de desbetreffende rekeningen worden geboekt;

De datum van boeken ligt op de tweede werkdag na de dag van afsluiting van de transactie.


Vertalingen afrekening met gecompenseerde valuta

Engels: Settlement with compensated value dates

Gebruikte begrippen in afrekening met gecompenseerde valuta


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

gecompenseerde valuta
  ... we spreken van gecompenseerde valuta wat in het engels "value compensated" wordt genoemd wanneer een klant rekeningen in verschillende...Lees meer
settlement
  ... onder settlement verstaan we de afwikkeling van een transactie waarbij geld en stukken tegen elkaar worden ingewisseld...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
valutadatum
  ... de valutadatum is de datum waarop een mutatie op een rekening gaat gelden voor de renteverrekening de manier waarop sommige banken...Lees meer
valutering
  ... onder valutering verstaan we het toekennen van een valutadatum aan een mutatie veel banken gebruiken dit voor een aardige bijverdienste door...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer